Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica

Št. certifikata
015/2020 - N3
Velja do:
07. januar 2027

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 3
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja