Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je začel delovati 1. julija 2002. Tako je v skladu z sprejetim Odlokom o ustanovitvi Sklada prišlo do združitve Oddelka za stanovanjsko gospodarstvo MU MOL, Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin ter Neprofitne stanovanjske organizacije. Sklad je tako postal osrednja institucija za izvajanje stanovanjske politike v Mestni občini Ljubljana, ki izvaja poslovno politiko in stanovanjsko politiko na lokalni ravni ter opravlja upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti Mestne občine Ljubljana.

Na Javnem stanovanjskem skladu MOL je danes zaposlenih 60 javnih uslužbencev, ki skrbijo za to, da se na letni ravni zagotovi in odda v povprečju približno 100 novih neprofitnih najemnih stanovanjskih enot ter da se gospodarno ravna okvirno s 4200 stanovanjskimi enotami in tako pripomore k zagotovitvi stanovanjske oskrbe približno 12600 meščanov in meščank Mestne občine Ljubljana.

Št. certifikata
003/2020 - N1
Velja do:
10. november 2026

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 1
  • Organizacijsko upravljanje
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Zdravje in varnost pri delu
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja