Javni holding Ljubljana d.o.o.

Javni holding Ljubljana, skupaj z odvisnimi družbami Energetika Ljubljana, Voka Snaga in Ljubljanski potniški promet ter javnima podjetjema JP Ljubljanska parkirišča in tržnice (JP LPT) ter ŽALE, predstavlja pomemben steber, ki sooblikuje urbani vsakdan skoraj 300.000 meščank in meščanov v Ljubljani in okolici. Družba s strateškim vodenjem in usmerjanjem podjetij skrbi za kakovostno bivalno okolje uporabnikov. Sodelavke in sodelavci Javnega holdinga Ljubljana z izvajanjem strokovnih in podpornih dejavnosti s finančno-računovodskega, kadrovskega in pravnega področja ter s področja informatike in javnega naročanja skrbijo, da delovni procesi v navedenih podjetjih nemoteno potekajo.

Vodstvo ter sodelavke in sodelavci Javnega holdinga Ljubljana in javnih podjetij si v največji možni meri vsakodnevno prizadevajo, da so njihove strateške in poslovne odločitve izbrane preudarno in premišljeno, predvsem pa ob upoštevanju odgovornosti tako do družbenega, kot naravnega okolja, v katerem delujejo. V okviru ozaveščevalnih aktivnosti k soustvarjanju kakovostne prihodnosti vključujejo tudi uporabnike, saj se zavedajo, da lahko le skupaj gradijo še bolj solidarno in trajnostno bivalno okolje in prijazno prihodnost.

Št. certifikata
0020/2020 - N1
Velja do:
14. april 2024

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 1
  • Organizacijsko upravljanje
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Zdravje in varnost pri delu