Eles, d.o.o.

Družba ELES je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja v Republiki Sloveniji. Je trdna hrbtenica slovenskega elektrogospodarstva ter varuh slovenskega elektroenergetskega sistema. S strokovnim pristopom, znanjem in napredno tehnologijo skrbimo za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije. (https://www.eles.si/).

Večletni inovacijski projekti, vzorno in stabilno delovanje ter ciljno komuniciranje so družbi ELES kot velesili pametnih omrežij prinesli mednarodno razpoznavnost ter številne nagrade:

 • Prvi nagradi mednarodnega združenja ISGAN za najboljša projekta v letu 2020, NEDO ter FutureFlow. Prejemnike nagrad za odličnost na področju inovacij, integracij in preobrazbe sistemov pametnih omrežij so razglasili julija 2020.
 • Prvo nagrado Davos Communications Awards v kategoriji Best Corporate Affairs, priznanje za učinkovito komuniciranje korporativnih zadev, ter dve nominaciji v kategorijah Global Communications Overall Achievement in Best Leader in Public Relations Communications. Nagrade so v organizaciji World Communication Forum Association (WCFA) podelili junija 2021.
 • Nominacijo za mednarodno nagrado CHARGE 2019, ki jo na Islandiji podeljujejo družbam v različnih energetskih panogah, ki so z znamko vzpostavile vzorno komunikacijo s svojimi deležniki.
 • Nominacijo za nagrado The Energy awards v kategoriji energetski prvak za uspešno krizno komuniciranje v času empidemije COVID-19. Mednarodna podelitev je potekala septembra 2021 v Londonu.
 • Štiri prve nagrade za Najboljše letno poročilo Časnika Finance v kategorijah velike gospodarske družbe, ki niso subjekti javnega interesa po ZGD (za leto 2017, 2018 in 2019)  ter v obvladovanju tveganj in korporativnem upravljanju (za leto 2018).

Pomembnost ELES projektov kot je FUTURE.FLOW je priznala tudi ameriška poslovna edicija Forbes, ki je objavljena v 40 različnih svetovnih izdajah v 70 državah z navedbo: »Kot referenčni primer je potrebno omeniti Slovenijo, majhno državo na jugovzhodu Evrope. Velika je komajda kot Houston, vendar pa je njen operater prenosnega omrežja ELES pridobil ugled z razvojem inovacij za pametna omrežja. Sistemski operater lahko bolj prožno uravnava omrežje in ukrepa, če obnovljivi viri povzročajo težave. Rešitve, kot je FutureFlow bodo vse bolj pomembne tudi v ZDA, saj je sprejetih vse več zavez za krepitev obnovljivih virov. Zgledujte se po Sloveniji in ne po Nemčiji.« Lansko leto sta zaznamovali med drugim tudi dve objavi v uglednih publikacijah. Prva je Utility week, ena najbolj branih publikacij v energetskem sektorju v Združenem kraljestvu in po Evropi, ki je v intervjuju z direktorjem področja za strateške inovacije ELES, mag. Urošem Salobirjem navedla, da je padec povpraševanja po električni energiji usmeril pozornost na potrebo po prilagodljivem omrežju. V pogovoru z naslovom “Mednarodno sodelovanje na področju raziskav in razvoja je ključnega pomena za izziv razogljičenja družbe« je mag. Salobir poudaril, da je vprašanja, ki so očitna v eni državi ali v enem omrežju, pogosto mogoče rešiti s čezmejnim sodelovanjem, s celostnim razmišljanjem pa lahko rešimo številne skupne izzive.

Druga pa je intervju z Mag. Aleksandrom Mervarjem, direktorjem družbe ELES, ki je za Balkan Green Energy News, vodilno spletno platformo za trajnostno energijo, podnebne ukrepe, varovanje okolja in razvoj mobilnosti, spregovoril o projektih medsebojnega povezovanja, hranilnikih energije, izzivih v času Covid-19, mednarodnih nagradah, emobilnosti ter obnovljivih virih energije. V intervjuju z naslovom: “ELES je za razvojne projekte iz EU in Japonske zagotovil več kot 100 milijonov EUR” je mag. Mervar med drugim poudaril, da se je Slovenija, skupaj z našimi nacionalnimi in mednarodnimi projekti, s kritične točke spremenila v eno najbolj prilagodljivih evropskih vozlišč, ter da je odgovornost družbe ELES pomagati k učinkovitemu prehodu v brezogljično družbo.

Družba ELES si prizadeva vsakodnevno širiti načela družbeno odgovornega ravnanja, kot so transparentnost, celovitost, soodvisnost, etičnost in uravnoteženost v poslovnem in družbenem okolju, ki ga soustvarja. Družba sodeluje pri razvoju stroke, dviguje energetsko in sevalno pismenost ter podpira delovanje številnih organizacij in vidnejših, družbeno vplivnih posameznikov, kot so npr. Društvo DOVES – mednarodni program Ekošola (Ekokviz), Humanitarček (Projekt Vida, topli obroki za ogrožene starostnike), Društvo za opazovanje iz preučevanje ptic (DOPPS), I-Sevanje (aktivnosti za krepitev energetske pismenosti), Center odličnosti nizkoogljične tehnologije (CO NOT), EN-LITE, Društvo ekologi brez meja, ribiška družina Straža Sava, Laika društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski, Nikina prijazna vas, PGD Pekre, Slovenska filantropija, Enota reševalnih psov Tolmin, Zavod PET, Sibahe slovenska banka hrane, Žensko košarkarsko društvo (Projekt Življenje je košarka), Integracijsko športno društvo Maxi, Društvo aktivnih zaposlenih invalidov Slovenije DAZIS, Združenje invalidov (Forum Slovenije), Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (ZZSPM), Zveza društev upokojencev Slovenije, Društvo za pomoč človeku v stiski, Beli tiger društvo za pomoč in samopomoč socialno ranljivim skupinam, Društvo zaupni telefon Samarijan, Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center Janeza Levca Ljubljana in Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (JA Slovenije).

Št. certifikata
0054/2020
Velja do:
14. november 2023

Status certifikata

 • Stopnja certifikata
  PRISTOPNI - NEAKTIVEN
 • Organizacijsko upravljanje
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
 • Zdravje in varnost pri delu