ELEKTRO MARIBOR d.d.

Družba Elektro Maribor je pomemben gospodarski subjekt v severovzhodni Sloveniji tako na področju distribucije električne energije za več kot petino odjemalcev, ki skrbi za več kot četrtino distribucijskega omrežja Slovenije, kot na področju zaposlovanja, saj zaposluje nekaj več kot 750 ljudi. Na 3.992 km 2 velikem oskrbnem območju družbe skrbi za 16.986 km omrežja na 222.618 merilnih mestih.

Poslanstvo družbe je, da uporabnikom tudi v najzahtevnejših razmerah zagotavlja zanesljivo, varno in stabilno oskrbo z električno energijo.

Elektrodistribucijski sistem, katerega del je Elektro Maribor, predstavlja temeljno infrastrukturo trajnostnega razvoja in hrbtenico energetske tranzicije. Zato z investicijskimi vlaganji načrtno ohranijo robustnost in jakost omrežja, vgrajujejo napredne merilne sisteme in se trudijo za zanesljivost in visokokakovostno oskrbo odjemalcev z električno energijo. Vse to pa je osnova za zeleni prehod, ki v ospredju postavlja elektrifikacijo mobilnosti in ogrevanja, aktivno vlogo uporabnikov in proizvajalcev, obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost.

Za gradnjo zelene in energetsko učinkovite prihodnosti jih čakajo predvsem nadaljnja vlaganja v distribucijsko omrežje za povečanje priključne moči in vključevanje razpršenih virov ter digitalizacijo, za povečanje spoznavnosti omrežja, omejevanje konične rabe in zagotavljanje čim večje zmogljivosti rabe električne energije.

Št. certifikata
0075/2021
Velja do:
19. september 2025

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Organizacijsko upravljanje