DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE

Dom starejših občanov Trebnje se od leta 1999 dalje razvija in širi svoje poslanstvo v skrbi za starejše. Storitve so naravnane na stanovalce in uporabnike storitev. Prizadevamo si, da bi stanovalci živeli med ljudmi, ki jih slišijo, čutijo, razumejo in da bi stanovalci imeli občutek, da živijo doma. Skupaj z enoto v Šmarjeti v DSO Trebnje biva 214 stanovalcev. V storitve pomoči na domu, ki jih izvajajo na območju štirih sosednjih občin je vključenih preko 130 uporabnikov na domu. Storitve nudijo tudi stanovalcem v oskrbovanih stanovanjih in dnevno varstvo starejših v novozgrajenem dnevnem centru. Dom se vsa leta razvija, deluje skladno s smernicami oskrbe starejših, izvaja dodatne programe, ki bogatijo vsakdanjike stanovalcem, medgeneracijsko sodeluje z lokalnim okoljem, organizira srečanja in usposabljanja svojcev za osebe z demenco, upošteva potrebe in želje starejših v lokalnem okolju ter  prisluhne  svojim zaposlenim. Pridobljen certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec« vse navedeno tudi potrjuje, saj so v postopku pridobitve zaznali, da je Dom družbeno odgovoren že na različnih področjih, a vedno je še prostor za izboljšanje.

Št. certifikata
0053/2021 - N1
Velja do:
07. julij 2025

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 1
  • Zdravje in varnost pri delu