Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica je javni zavod, ki izvaja dejavnost institucionalnega varstva za oskrbo starejših in invalidnih oseb. Dom je bil ustanovljen kot javni socialnovarstveni zavod z Aktom o ustanovitvi, ki ga je izdala Skupščina občine Ilirska Bistrice.

Dom je začel z izvajanjem svoje dejavnosti v mesecu oktobru 1991. Naknadno v letu 1997 in 2001 sta bila dograjena še prizidka, z eno in dvoposteljnimi garsonjerami s katerimi zagotavljajo višji bivalni standard in sledijo potrebam, ki jih imajo stanovalci Doma današnjega časa. V letu 2018 in 2019 je bila celovito prenovljena polovica matične hiše, s katerim zagotavljajo boljši bivalni standard za stanovalce v eno in dvo-posleljnih sobah z lastnimi kopalnicami ter stimulativnejše delovno okolje za zaposlene.

DSO Ilirska Bistrica je kombiniran socialno varstveni zavod, ki v svojo popolno oskrbo sprejme 231 stanovalcev, dnevni center pa sprejme 15 oseb. V svojo stalno, začasno in celodnevno oskrbo sprejme tako starostnike nad 65 let, za katere je predvideno 178 mest, kot odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami ali motnjami v gibanju za katere je predvideno 53 mest.

Poslanstvo Doma je kvalitetno izvajati storitve prilagojene individualnim potrebam in psihofizičnemu stanju stanovalcev, poleg tega pa ohranjati dober bivalni standard, skrbeti za primerno življenjsko in delovno okolje zaposlenih ter skrbeti za kvalitetna delovna sredstva z rednim investicijskim vzdrževanjem in investicijami.

S sloganom »Ohranitve dostojanstva in dobrega počutja stanovalcev« strmijo k strokovnim in  kakovostno opravljenim storitvam ter ustrezno skrbijo tako za osebnostno kot strokovno rast zaposlenih ter doseganje zadovoljstva pri delu. To dokazujejo s pridobljenimi certifikati:

  • mednarodni standard kakovosti ISO 9001:2015,
  • polni certifikat »Družini prijazno podjetje«

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica skozi vsa leta svojega delovanja širi in nadgrajuje mrežo sodelovanja saj:

  • ima podeljen naziv »Učna baza«
  • sodeluje z Upravo za probacijo
  • redno se vključuje in sodeluje pri raznih projektih tako na lokalnem kot državnem nivoju.
Št. certifikata
0056/2020 - N1
Velja do:
15. november 2024

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 1
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Zdravje in varnost pri delu