Združenje DrogArt

Združenje DrogArt je humanitarna organizacija, ki več kot 20 let deluje s poslanstvom zmanjševanja škodljivih posledic prepovedanih drog in alkohola med mladimi. Njihove glavne storitve so nočno in dnevno terensko delo, informiranje, svetovanje in psihoterapija, dnevni center, izvajanje spletnih intervencij ter delovanje dveh infotočk v Mariboru in Ljubljani. Od samega začetka z raziskavami in terenskim delom sledijo trendu v uporabi drog in alkohola ter načrtujejo nove oblike pomoči ali prilagajajo stare storitve.

Organizacija spodbuja razvoj inovativnih mladinskih projektov, vključevanje mladih v aktivnosti društva ter prostovoljno in preventivno delo. Posebno skrb namenjajo razvoju ekipe in dobri delovni klimi ter odzivanju na potrebe zaposlenih. Prizadevajo si za osebni in strokovni razvoj zaposlenih in prostovoljcev ter usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. DrogArt gradi ekipo motiviranih sodelavcev, ki aktivno sodelujejo pri razvoju organizacije in spodbujanju inovacij.

Na DrogArtu si prizadevajo za socialno vključujočo družbo, dostojno delo in človekove pravice. Sodelujejo tako z javnimi kot zasebnimi neprofitnimi organizacijami, vzpostavljajo partnerstva in povezave ter spodbujajo mreženje na posameznih vsebinskih področjih. Poseben poudarek njihovega dela je na spodbujanju mladinskega dela in nudenju ustrezne psihosocialne pomoči mladostnikom_cam.

Trajno naravnanost in družbeni učinki se udejanjajo tudi s storitvami, ki jih v okviru socialnega marketinga iz principa izvajajo kot socialno podjetje. Poleg zaposlovanja oseb z manjšo priložnostjo te cilje zasledujejo predvsem s projekti in ozaveščevalnimi kampanjami, ki jih izvajajo zase ali pa za naročnike in tako usmerjeni k spodbujanju pozitivnih sprememb v družbi, spoštovanju človekovih pravic, boljšemu okolju, zdravemu življenjskemu slogu, preprečevanju različnih bolezni, socialnemu varstvu in pravičnosti.

Št. certifikata
0041/2020
Velja do:
06. julij 2022

Status certifikata

  • Status certifikata: NEAKTIVEN
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja