DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE

Če bi sodelovanje med stanovalci, zaposlenimi in svojci strnili v en sam stavek, bi se le-ta glasil: Vsak ima svojo zgodbo, skupaj ustvarjamo novo. Stavek je zaradi svoje sporočilnosti postal slogan Doma, ker zrcali vrednote, kot so: srčnost, pomoč in skrbnost, prijaznost, sodelovanje, spoštovanje, varnost, pripadnost ter strokovnost.

Dom starejših občanov Grosuplje je danes javni zavod, ki je prve stanovalce sprejel v začetku leta 1984. Od tedaj se je Dom večkrat širil in tako dobival novo podobo v skladu s potrebami in standardi. Zadnja pridobitev v letu 2022 je nadzidava osrednjega dela, s katerim so v Domu nastale sobe za začasni sprejem, pisarne in skupni večnamenski prostori. Danes Dom deluje na dveh lokacijah, v Grosupljem in Loškem Potoku.

Institucionalno varstvo starejših in invalidnih je osnovno poslanstvo Doma, kar pomeni, da je v ospredju skrb za dobro psihofizično počutje oskrbovancev ter vzpodbujanje njihove samostojnosti. Stanovalci so glede na počutje in zdravstveno stanje vključeni v najrazličnejše aktivnosti, ki pripomorejo k njihovi miselni in gibalni kondiciji.

Poleg osnovne dejavnosti se izvajajo tudi storitve pomoči družini na domu, dnevno varstvo, socialni servis, center aktivnosti in tržne dejavnosti.

Dom je v procesu pridobivanja certifikata kakovosti ISO 9001:2015 in nosilec certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Podeljen ima naziv Učna baza in sodeluje z Upravo za probacijo. Redno pa  sodeluje tudi pri lokalnih in državnih projektih.

Št. certifikata
0005/2022
Velja do:
01. avgust 2025

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Medgeneracijsko sodelovanje