Dom starejših občanov Črnomelj

Dom starejših občanov Črnomelj je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije z namenom socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev, ki so namenjene starejšim ljudem in mlajšim osebam, ki niso sposobne za delo in potrebujejo pomoč pri opravljanju življenjskih funkcij in živijo na področju, kjer se nahaja dom. Poleg tega dejavnost zavoda vključuje tudi pripravo okolja na starost in izvajanje storitev pomoči na domu ter vseh ostalih storitev, ki so namenjene potrebam in željam starejših ljudi ter medgeneracijskemu sožitju.

Dejavnost doma je usmerjena na odjemalce, ki so občutljivi in ranljivi, velikokrat v celoti odvisni od zaposlenih. Potrebujejo izvajanje storitev na najvišji kvalitativni ravni, z najvišjo mero občutljivosti do njihovih potreb in želja ter največjo stopnjo obzira do njihovega stanja. Dom deluje po principu »k odjemalcu ustrezen sistem« in temelji na sloganu »NAŠ CILJ JE VAŠE ZADOVOLJSTVO«.

Kakovost storitev ter zadovoljstvo, notranja izpolnjenost in samouresničitev tako uporabnikov kot zaposlenih so v domu velikega pomena. To dokazuje s pridobljenimi certifikati:

 • standard kakovosti ISO 9001:2015,
 • polni certifikat Družini prijazno podjetje
 • certifikat Zdravju prijazno podjetje.

Dom skozi leta širi in nadgrajuje mrežo svojih deležnikov, saj:

 • ima podeljen naziv »Učna baza«
 • sodeluje pri izvajanju poklicne rehabilitacije
 • sodeluje z Upravo za probacijo
 • redno sodeluje pri projektih na lokalnem in državnem nivoju.
Št. certifikata
0010/2021
Velja do:
12. oktober 2024

Status certifikata

 • Stopnja certifikata
  PRISTOPNI
 • Organizacijsko upravljanje
 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
 • Zdravje in varnost pri delu