DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

Dom dr. Janka Benedika (v nadaljevanju: DJB) je javni socialnovarstveni zavod, katerega dejavnost sodi v pristojnost Ministrstva Republike Slovenije za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Imenuje se po zdravniku Janku Benediku, zaslužnemu in predanemu družbenemu in zdravstvenemu delavcu z Bleda. DJB je bil ustanovljen leta 1977, z namenom zagotavljanja institucionalnega varstva starejših.

Lociran je v Radovljici na Gorenjskem, na lokaciji s čudovitim pogledom na Julijske Alpe in Karavanke. Dom opravlja nepridobitno dejavnost socialnega varstva v okviru mreže javne službe in storitve socialnega servisa, ki so izven javne službe, in sicer na podlagi dovoljenja za delo. Storitev dnevnega varstva uporabnikov se izvaja v DJB Radovljica in v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled.

DJB je bil odprt 29.11.1977, leta 1983 pa je bil dograjen prizidek k obstoječemu domu z 80 posteljami. Dom danes po kapaciteti sodi med večje slovenske domove, saj v svojo popolno oskrbo sprejme 222 stanovalcev. Geografsko prednostno pokriva potrebe občanov občin Radovljica, Bled in Gorje. V razgibani blokovski gradnji s petimi nadstropji je razporejenih 155 sob, od teh jih ima 87 balkone. V DJB imajo 84 enoposteljnih, 52 dvoposteljnih in 6 triposteljnih standardnih sob ter 8 enoposteljnih in 4 dvoposteljne garsonjere.

Namen obstoja DJB je zagotavljanje kakovostnega institucionalnega varstva starejših, glede na njihove potrebe, sposobnosti in želje, dopolnjevanje funkcije domačega okolja ali lastne družine ter socialna oskrba prebivalcev lokalnega okolja. Poslanstvo DJB je skrb za stanovalce v jeseni življenja, prijazni zaposleni vedno pripravljeni na pogovor s stanovalci in preseganje pričakovanj uporabnikov storitev. Vrednote, ki jih udejanjajo pri vsakodnevnem delu so: odgovornost, znanje in kompetentnost, empatija, zanesljivost, zavzetost, zaupanje in družbena odgovornost. DJB sledi viziji postati vodilni sodobni nosilec izvajanja in razvoja celostne obravnave starejših.

V letu 2021 je DJB pridobil certifikat s področja kakovosti, in sicer mednarodni standard sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015. Ob tem so v letu 2021 izvedli še samooceno po evropskem modelu poslovne odličnosti EFQM in pridobili certifikat. V decembru 2021 so v sodelovanju s Spominčico – Alzheimer Caffe, odprli tudi Demenci prijazno točko.

Aktivnosti DJB so usmerjene v stalno izboljševanje in poslovno učinkovitost. S pridobljenimi certifikati izkazujejo usmerjenost k učinkovitemu obvladovanju sprememb in izboljševanju uspešnosti delovanja socialnovarstvenega zavoda, ob upoštevanju gospodarskih, okoljskih in socialnih pogojev v okolju.

Št. certifikata
0022/2021 - N1
Velja do:
30. december 2024

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 1
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja