Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica

Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica je javni socialnovarstveni zavod za usposabljanje, varstvo in delo, ki skrbi za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

Za uporabnike v CUDV Radovljica zavod izvaja šolanje in usposabljanje, zaposlitev pod posebnimi pogoji, vodenje in varstvo, bivanje ter zdravstveno nego in rehabilitacijo.

Kakovost storitev ter zadovoljstvo, notranja izpolnjenost in samouresničitev tako uporabnikov kot zaposlenih so zelo pomembni. To zavod dokazuje s pridobljenimi certifikati:

  • je prvi med ustanovami za osebe z motnjami v duševnem razvoju s standardom kakovosti ISO 9001,
  • ima certifikat Družini prijazno podjetje,
  • je vključen v mednarodni okoljski vzgojno  -izobraževalni program Ekošola.

Je eden od petih centrov za usposabljanje, delo in varstvo v Sloveniji in spada pod okrilje in pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ustanovitelj centra je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice izvaja Vlada Republike Slovenije.

Št. certifikata
0001/2021
Velja do:
30. junij 2024

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Zdravje in varnost pri delu