CUDV Črna na Koroškem

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem je javni socialnovarstveni zavod, ki izvaja dejavnost vzgoje in izobraževanja, institucionalnega varstva ter vodenja in zaposlitve oseb z motnjo v duševnem razvoju.

Je ustanova, ki s spoštovanjem različnosti in osebnega dostojanstva vseh deležnikov, zagotavlja kakovostne in inovativne programe dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju. Kot človeku prijazna organizacija, je pozorna do pričakovanj uporabnikov in zaposlenih, tako da jim omogoča aktivno soustvarjanje vsebin in programov.

Zavod že sedaj deluje na več lokacijah, in sicer v obliki varstveno delovnih centrov, bivalnih enot in stanovanjskih skupnosti. V teku pa ja proces deinstitucionalizacije oz. celovite preobrazbe zavoda, s ciljem zagotoviti dvig kakovosti življenja uporabnikov in visok standard kakovosti dela zaposlenih. V prihodnjih letih se bodo tako formirale manjše skupnostne oblike oskrbe, v okviru katerih bo uporabnikom omogočena socialna vključenost v lokalna okolja, bližje domu in primarni družini.

Kakovost storitev, zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih ter širša družbena odgovornost so za zavod izjemnega pomena, zato jih pri uresničevanju svojega poslanstva uresničuje z vrlinami odličnosti, spoštovanja, odgovornosti, povezanosti, humanosti, raznolikosti in pravičnosti.

Zavod je že od leta 2016 imetnik certifikata Družini prijazno podjetje, v letu 2022 pa je pridobil še certifikat Družbeno odgovoren delodajalec.

Št. certifikata
0063/2021
Velja do:
06. september 2025

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Zdravje in varnost pri delu