CREApro d.o.o.

CREApro je podjetje za izboljšanje poslovnih rešitev in uspešnosti poslovanja. Temeljno prepričanje je, da je uspešnost mogoče načrtovati in razvijati.  Naloga nas je pomagati podjetjem, da s svojimi aktivnostmi, ki ustvarjajo vrednost, dosežejo izjemne rezultate – kar pomeni, že v osnovi oblikovati procese tako, da bodo le-ti imeli večjo vrednost za stranke, zaposlene in lastnike. Sodelovali smo že z različnimi podjetji in naše poslanstvo je, da pri vsakem sodelovanju dosežemo prave rezultate.  CREApro z inovacijami v poslovnih procesih in odličnostjo zanesljivo pripomore k doseganju poslovnega uspeha v kateri koli organizaciji.  Preverjen pristop, ki ga CREApro uporablja, izhaja iz najboljših praks s področij vodenja poslovnih procesov in inovacij, ki ga vodijo izkušeni panožni strokovnjaki. Izkušnje izhajajo iz resničnega sveta – iz vodenja podjetij, inovacij, poslovanja, informacijske tehnologije in podatkovne znanosti.

Št. certifikata
0002/2022
Velja do:
25. april 2023

Status certifikata

  • Status certifikata: NEAKTIVEN
  • Organizacijsko upravljanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Zdravje in varnost pri delu