Odvetniška pisarna CMS Reich-Rohrwig Hainz

Odvetniška pisarna CMS Reich-Rohrwig Hainz – Podružnica v Sloveniji (v nadaljevanju CMS) je na slovenskem trgu prisotna že od leta 2008 in je del mednarodnega ekonomskega združenja odvetniških pisarn s kar 75 pisarnami v 45 državah po svetu. V letu 2021 je CMS podpisal Globalni dogovor ZN (UN Global Compact) in se s tem kot globalna organizacija zavezal k trajnostnemu razvoju in družbeni  odgovornosti.

Celostna obravnava strank

Na slovenskem tržišču CMS domačim podjetjem, ki poslujejo na mednarodnih trgih, in mednarodnim podjetjem ter koncernom, ki vstopajo ali delujejo na slovenskem trgu, nudi pravne storitve, ki segajo na vsa področja poslovanja gospodarskih subjektov.

Primarna področja pisarne so tako področje prevzemov in združitev ter ostale korporativne transakcije, gospodarsko in civilno pravo, bančništvo in finance, nepremičnine in gradbeno pravo, pravo intelektualne lastnine ter seveda delovno pravo ter varstvo podatkov. Dodano vrednost pa predstavljajo še davčno svetovanje, podpora v postopkih javnih naročil in reševanje sporov.

Dodano vrednost za stranke ustvarjajo z načelom “vse na enem mestu”, celostnim in multidisciplinarnim pristopom do projektov ter pragmatičnimi visoko-kakovostnimi pravnimi nasveti.

Usmerjeni v prihodnost

V sektorjih, ki bodo krojili našo prihodnost (biotehnologija, komunikacije, mediji, veriženje blokov, fintech, ipd.), kjer so napredki naravnost osupljivi, si želijo utrditi svoje mesto kot pravni svetovalci, ki soustvarjajo pravno prakso.

Ker pa se spremembe in inovacije ne dogajajo zgolj na tehnološkem področju, temveč smo priča  tudi velikim družbenim in okoljskim spremembam, si CMS prizadeva s svojim ravnanjem oblikovati družbeno odgovorno prihodnost.

Sodelovanje, spoštovanje različnosti in individualnosti so vrednote, ki so bistvena komponenta mednarodne organizacije katere del je tudi slovenska podružnica CMS. Postati družbeno odgovoren delodajalec pa je le prvi korak na poti uresničitve trajnostne strategije organizacije.

Št. certifikata
0036/2021
Velja do:
25. februar 2025

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Organizacijsko upravljanje