CENTERKONTURA d.o.o.

Družba Centerkontura posluje kot gospodarski subjekt in kot invalidsko podjetje na slovenskem trgu že od leta 1996.

Poslanstvo družbe je izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih oseb iz ranljivih skupin z namenom izboljšanja njihove zaposljivosti, kakovosti življenja uporabnikov, krepitve njihove notranje moči in vključevanja v družbo ter spodbujanje enakih možnosti.

Organizira in razvija različne storitvene in proizvodne dejavnosti kot so gostinski program, tehnični program ( montaža, dodelava in predelava polizdelkov ter čiščenje prostorov, stavb in okolice), program zaposlitvene delavnice (izdelava butičnih izdelkov iz gline, usnja, tekstila, papirja, kartona in druge drobne galanterije).

Družba skladno s koncesijo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvaja program Socialne vključenosti.

Storitve zaposlitvene oziroma poklicne rehabilitacije pa kot koncesionar izvaja za Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in za zainteresirane delodajalce.

Dejavnosti družbe Centerkontura se odvijajo na več lokacijah v Ljubljani, Domžalah in Kranju.

Družba je tudi ustanovitelj dveh zaposlitvenih centrov, v katerih so zaposleni invalidi na zaščitenih delovnih mestih: Kranjski zaposlitveni center z glavno dejavnostjo sestavljanje in montaža polizdelkov in Ljubljanski zaposlitveni center z glavno dejavnostjo čiščenje in urejanje poslovnih prostorov.

Družba Centerkontura d.o.o. ima tudi pridobljen certifikat Družini prijazno podjetje.

Št. certifikata
0013/2021 - N1
Velja do:
11. november 2024

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 1
  • Organizacijsko upravljanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja