Center KORAK za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo

Dejavnost Centra KORAK, Kranj je usmerjena v dolgotrajno in celostno rehabilitacijo posameznikov po pridobljeni možganski poškodbi (PMP), ki so si poškodovali možgane iz različnih vzrokov: prometne nesreče, športne, delovne nesreče, možganske kapi, možganski tumorji,…

Je socialno varstveni zavod, ki izvaja javno službo na podlagi koncesije Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti za opravljanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in zdravstvene storitve za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva in storitve opravlja v skladu s standardom kakovosti EQUASS Assurance.

Center KORAK, Kranj sledi poslanstvu, da osebam po pridobljeni možgasnko poškodbi omogoča čim bolj kvalitetno, samostojno in odgovorno življenje in gradi na vrednotah, ki so toplina, strokovnost, fleksibilnost, dostojanstvo in samostojnost. Vodi ga vizija, da so zaposleni ekipa strokovnih in dinamičnih posameznikov, ki jih močno druži cilj razvijati in izvajati programe za osebe s pridobljeno možgasnko poškodbo.

Št. certifikata
0046/2021
Velja do:
30. maj 2025

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja