Bormia d.o.o.

Organizacija BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o. s sedežem v Ajdovščini predstavlja matično organizacijo skupine BORMIAMED, ki jo sestavlja še hčerinska organizacija BORMIAMED d.o.o. za trgovinu i usluge s sedežem v Zagrebu. Glavna dejavnost organizacije je distribucija visokokakovostnih medicinskih pripomočkov in aparatov v zdravstvenih ustanovah na področju Slovenije, Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine. Specializirani so za zdravstvena področja interventne kardiologije, kardiokirurgije, vaskularne kirurgije, interventne radiologije, anestezije in intenzivne terapije ter respiratorne terapije. Za te panoge imajo sklenjena zastopstva za celotno distribucijsko verigo blaga svetovno priznanih proizvajalcev.

Organizacija svoje poslanstvo in vizijo uresničuje s strokovnjaki, ki s svojim vestnim, etičnim, odgovornim in zaupanja vrednim pristopom do dela izpolnjujejo pričakovanja strank, pa tudi s fleksibilnimi storitvami, ki so njihova konkurenčna prednost. Pri svojem delu se zavzemajo za strpnost, medsebojno spoštovanje in spoštovanje temeljnih človekovih pravic ter pošteno in etično ravnanje in poslovanje celotne skupine.

Temeljni cilj organizacije je stabilna in trajnostna rast, ki jo želijo doseči preko stroškovno učinkovitega distribuiranja medicinskih pripomočkov ter visoke ravni kvalitete njihovih storitev in distribuiranega blaga. Z vztrajnim razvojem organizacije ter nenehnim pridobivanjem znanj in izkušenj krepijo svojo moč, kompetence in ugled organizacije ter zadovoljstvo svojih strank. Njihov poslovni uspeh temelji na ekonomski racionalnosti, nenehnemu razvoju in vpetosti v naravno in družbeno okolje. Prizadevajo si za izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, gospodarno ravnanje in racionalno rabo energije, surovin in drugih naravnih virov. Ostajajo zvesti najvišjim standardom kakovosti in pri tem stremijo k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, izboljševanju delovne klime ter vlaganju v posameznika, ki je pomemben člen verige uspeha in lojalnosti kupcev.

Št. certifikata
0019/2020
Velja do:
12. april 2022

Status certifikata

  • Status certifikata: NEAKTIVEN
  • Organizacijsko upravljanje
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Zdravje in varnost pri delu