Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov omogočajo dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma.

Usposabljajo strokovne delavce v podjetjih ter prehranskih in gostinskih obratih. Organizirajo slaščičarske, pekovske, kuharske, veterinarske in računalniške tečaje ter kulinarične delavnice za otroke. Kakovost izobraževanja in delovanja je njihova najbolj temeljna usmeritev, zato svojim dijakom, študentom in odraslim udeležencem izobraževanja nudijo najboljše pogoje za izobraževanje in doseganje kakovostnih učnih izidov.

Plodno delujejo tudi na področju mednarodne mobilnosti. Vzpostavili so karierni center, ki dijakom in študentom pomaga pri nadaljnjih korakih pri njihovem nadaljnjem izobraževanju ali zaposlitvi. Zaposlene spodbujajo in jim omogočajo strokovno izpopolnjevanje in jim zagotavljajo odlične delovne pogoje. Mnogo pozornosti namenjajo zadovoljstvu zaposlenih, saj uporabljajo certifikat in naziv Družini prijazno podjetje in tudi družbeni odgovornosti, saj od leta 2020 uporabljajo tudi certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Vključujej se v okolje s številnimi aktivnostmi, različnimi projekti in lastnimi dejavnostmi. Organizirajo mednarodno strokovno konferenco Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju.

Št. certifikata
007/2020 - N1
Velja do:
24. november 2026

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    NAPREDNI 1
  • Organizacijsko upravljanje
  • Medgeneracijsko sodelovanje
  • Zdravje in varnost pri delu
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja