AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Kdo je in kaj dela AKOS?

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je neodvisen regulator trga, ki ureja, upravlja in nadzira več področij in trgov v Sloveniji: trg elektronskih komunikacij, radiofrekvenčni spekter, opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, trg poštnih storitev, pa tudi storitev železniškega prometa v Sloveniji.

Bistvo delovanja agencije je zagotavljanje učinkovitega razvoja komunikacijskih omrežij in storitev v korist prebivalcev in poslovnih subjektov Slovenije ter spodbujanje konkurence.

Agencija si prizadeva zagotavljati dostopnost in kakovost univerzalnih storitev vsem prebivalcem Slovenije po dostopnih cenah in neodvisno od geografske lokacije, učinkovito konkurenco in tekmovanje med ponudniki storitev elektronskih komunikacij in pošte. Zagotavlja in nadzira učinkovito rabo radiofrekvenčnega spektra ter številskega prostora in enakopraven dostop do javne železniške infrastrukture. Zavezana je tudi k zagotavljanju enakih pogojev za delovanje izdajateljev radijskih in televizijskih programov ter ponudnikov drugih avdiovizualnih vsebin.

Agencija je pristojna za implementiranje javnih politik, zbiranje informacij o trgih, nadzor, sankcioniranje in tudi reševanje sporov na naštetih področjih.

Obenem je agencija tudi pristojen organ za reševanje pritožb končnih uporabnikov, torej prebivalcev, na področjih elektronskih komunikacij, poštnih storitev ter železniškega prometa. To pomeni, da se lahko uporabniki, po koncu sproženega reklamacijskega postopka pri izvajalcih teh storitev, obrnejo na agencijo. Zanje ima agencija delujoč Klicni center, kjer lahko dobijo informacije na brezplačni telefonski številki 080 2735, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 11. uro.

Agencija pa kot regulator deluje tudi preventivno, tako ureja portal za promocijo medijske in informacijske pismenosti (MiPi), s katerim želi širšo javnost ozaveščati o pomenu kritične in premišljene uporabe medijskih vsebin in informacijskih tehnologij.

Agencija upravlja tudi z drugimi portali. Portal infrastrukturnih investicij vsebuje namere o načrtovani gradnji in pozivov zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo. Geoportal je osrednji spletni portal za dostop in pregledovanje prostorskih podatkov, med katerimi so fiksna in mobilna infrastruktura ter pokritosti s temi omrežji in meritvami signala, gospodarska javna infrastruktura, namere o načrtovani gradnji, izražen tržni interes in identificirane bele lise za gradnjo širokopasovnih omrežij ter podatki o poštnem in železniškem omrežju na področju Republike Slovenije. Poleg tega ima agencija vzpostavljen še AKOS Test Net, orodje za merjenje hitrosti in kakovosti internetne povezave in portal Primerjaj operaterje, ki omogoča dostop do ponudb operaterjev.

Kot neodvisen regulator se agencija financira s pristojbinami operaterjev, imetnikov licenc za frekvence in številski prostor, ponudnikov poštnih in železniških storitev ter ponudnikov televizijskih in VOD-storitev.

Na vseh področjih, ki jih ureja in nadzira, sodeluje z domačo strokovno javnostjo, zagotavlja strokovno podporo v procesih priprave zakonodaje s področij delovanja agencije, močno pa je vpeta tudi v mednarodno okolje, saj sodeluje v številnih mednarodnih organizacijah kot tudi v okviru Evropske komisije in z regulatorji drugih držav.

 

 

Št. certifikata
0042/2022
Velja do:
06. september 2026

Status certifikata

  • Stopnja certifikata
    PRISTOPNI
  • Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
  • Zdravje in varnost pri delu