Soustvarjajmo kakovostno delovno okolje za uspešnost

zaposlenih.

podjetij.

gospodarstva.

Postanite družbeno odgovoren delodajalec

Potek pridobitve certifikata
5 vsebinskih sklopov znotraj certifikata
5 korakov do certifikata
Brezplačno za prvih 200 prijaviteljev

Družbeno odgovoren delodajalec:

 • Vzpostavi in vzdržuje delovno okolje, ki temelji na dostojanstvu in spoštovanju vseh zaposlenih
 • Zaposlenim izkazuje občutek, da je njihovo delo pomembno
 • Razvija potenciale vseh zaposlenih
 • Pri svojih zaposlenih spodbuja težnjo po ravnovesju zasebnega in poklicnega življenja
 • S pomočjo svojega ravnanja, ustreznih praks, prejemkov in ostalih ugodnosti svojim zaposlenim omogoča dobro počutje na delovnem mestu
 • Razvija dobre voditelje na vseh nivojih, ki zmorejo dosegati zastavljene cilje in hkrati ustrezno ravnati/upravljati s svojimi zaposlenimi
 • Prepozna in ceni prispevek svojih zaposlenih pri končnem rezultatu
 • Vzpostavi in komunicira standarde etičnega vedenja in integritete
 • S svojim delovanjem prispeva k razvoju lokalnega okolja in skupnosti
 • Pri poslovnih odločitvah upošteva človeški davek
Več o ukrepih

Kakšni so učinki certifikata?

 • Prispevek k trajnostnemu razvoju
 • Povečan ugled v splošni in poslovni javnosti
 • Zdravi, zavzeti, pripadni in učinkoviti zaposleni
 • Povečana moč znamke zaposlovalca
Več o učinkih
Projekt sofinanciran s strani EU Socialnega sklada Več informacij
Partnerji projekta